اخبار و تازه ها

برگزاري نمايشگاه كتاب و نمايشگاه آثار هنري مددجويان

نمايشگاه كتاب با نام ميثاق ، به مدت ده روز با هدف جذب و آشنايي دانشجويان ،‌با فرهنگ كتابخواني و ارتقاء آن و نمايشگاه آثار هنري و دستي مددجويان شهيد صدوقي با هدف شناساندن هنر معلولان و ايجاد درآمد براي مددجويان ، به مدت يك هفته با همت كانون انديشه و كانون دختران بيدار آموزشكده ، در محل آموزشكده فني و حر فه اي سما نجف آباد  برگزار گرديد .  

 

IMG 1945

 

 

IMG 1954

IMG 1964

IMG 1987

IMG 1874

IMG 1978