اخبار و تازه ها

آموزشكده سما نجف آّباد ميزبان كنكور سراسري سال 1398

139803211307399217628804

آزمون كنكور سراسري سال 1398 در روزهاي پنج شنبه و جمعه  13 و 14 تيرماه ،‌ با حضور 1532 شركت كننده ،‌در گروه هاي علوم رياضي ،‌علوم تجربي و علوم انساني در محل آموزشكده فني و حر فه اي سما نجف آباد برگزار گرديد .

IMG 3070

 

IMG 3062

IMG 3063

IMG 3069

IMG 3073

IMG 3097

IMG 3098