اخبار و تازه ها

طی حکمی اجرای مسابقات قرآن در سما به معاونت محترم دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما نجف آباد واگذار گردید

 moavenat4

 mohandes