اطلاعیه های دانشجویان جدید

رشته های دایر در آموزشکده

8

 a1

 

ا

جدول رشته های دایر در این آموزشکده در مقطع کاردانی پیوسته

رشته تحصیلی در دوره کاردانی پیوسته

جنسیت پذیرش دیپلمه های مورد پذیرش در نظام جدید

دیپلم نظام قدیم هنرستان

متناسب با رشته

مرد زن

فنی و حرفه ای

متناسب با رشته

کاردانش

متناسب با رشته

ریاضی و فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
علمی کاربردی حسابداری * * * * * * * *
کامپیوتر- نرم افزار * * * * * * - *
تربیت بدنی * * * * * * * *
کودکیاری - * * * * * * *

مکانیک – ساخت و تولید

گرایش ماشین افزار

* - * * * * - *
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی * - * * * * - *
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی * * * * * * - *
ساختمان- کارهای عمومی ساختمان * - * * * * - *
طراحی دوخت - * * * * * * *
نقشه کشی صنعتی * * * * * * * *
مکانیک خودرو * -
نقشه کشی معماری * *
گرافیک * *

تاسیسات الکتریکی

* *