اطلاعیه ها

قابل توجه اساتيد فعال در نيمسال اول 97-96

eletaeeye قابل توجه اساتيد فعال در نيمسال اول 97-96
 احترما خواهشمند است نسبت به تکميل فرم قراراداد حق التدريس تا تاريخ 1396/08/10و تحويل آن به  كارگزيني  يا مدير گروه مربوطه اقدام نماييد . باتشكر 
 
دریافت فرم قرارداد