اطلاعیه ها

مسابقه عکاسی شهر من

eletaeeyeدانشجویان علاقمند به شرکت در مسابقه  عکاسی شهر من آثار خود را حداکثر تا تاریخ 96/10/11  به امور فرهنگی خانم زمانی تحویل نمایند .