اطلاعیه ها

نمونه سوالات مسابقات قرآن و عترت

 قرآن و عترت

دانشجويان شركت كننده در مسابقات قرآن و عترت مي توانند نمونه سوالات سال هاي قبل را ازآدرس ذيل دانلود نمايند . 

ورود به صفحه دريافت سوالات