اطلاعیه ها

مسابقه عكاسي ويژه دهه محرم

مسابقه عکاسی سونی 2019 1

مسابقه عكاسي ويژه دهه محرم :

موضوعات :   

1- محرم

2- سخنراني 

3-هيات هاي مذهبي 

4- عزاداري در اماكن متبركه

5- مراسمات سينه زني و ....

6- نماي عزاداران حسيني 

مهلت ارسال آثار :   پايان دهه دوم محرم                            مكان : كانون انديشه برادران آموزشكده سما