درباره

درباره آموزشکده

    آموزشکده فنی و حر فه ای سما نجف آباد در سال 1380 تاسیس گردید. زمين آموزشكده بالغ بر15000 مترمربع مي باشد .

ساختمان هاي موجود :   ساختمان اداري ،‌  ساختمان آموزشي ،‌   ساختمان سلف سرويس  و  ساختمان مجموعه حفاظت فيزيكي   


 

 

                تعداد دانشجویان1100 نفر  

                  تعداد كل دانش آموختگان  : 4506 نفر    


   

3

4

6

 

1

 

7


کلیپ معرفی  آموزشکده 

 

 

آدرس :نجف آباد - امیر آباد - خیابان شهید مفتح - آموزشکده فنی و حر فه ای سما 

 

تلفن  :     42436438 - 031