رشته هاي جديد

رشته هاي جديد آموزشكده

 رشته هاي جديد  آموزشكده فني و حر فه اي سما نجف آباد در ترم  بهمن 97


-    متالوژي 

-    تاسيسات تهويه مطبوع            

-    امور اداري 

-   فيلمسازي - عكاسي فيلم برداري 

-    مديريت خانواده 


لازم به توضيح است رشته هاي تاسيسات تهويه مطبوع ،‌امور اداري ، فيلم سازي و مديريت خانواده  با همكاري دانشگاه آزاد واحد آزادشهر در راستاي گسترش خدمات و آموزش مهارت هاي فني ارائه مي گردد .