ریاست آموزشکده

ریاست

Staff8207 dceb1f40f9

دکتر حميد رستگاري 

مدرک تحصیلی :    دکتراي كامپيوتر 

             آدرس صفحه شخصي   : 

  http://research.iaun.ac.ir/pd/rastegari/indexfa.php