گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

 

معرفی مدیران گروه

 
 

نام و نام خانوادگی :   فردوس عبدالهی 

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد روانشناسی

 سمت :             مدیر گروه تربیت بدنی  


نام و نام خانوادگی :  سید ضیاء الدین رضوی 

رشته تحصیلی :     کارشناسی ارشد تربیت بدنی 

سمت :   مدیر گروه تربیت بدنی 


 
 

-لیست دروس رشته تربیت بدنی


 

كاردانی پیوسته تربیت بدنی

 ورزش و تربیت بدنی یکی از ارکان حیاتی و مهم یک جامعه سالم محسوب می شود و هر دولتی به آن توجه ویژه ای دارد. هدف از ایجاد رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی ، تربیت افرادی است که دانش و مهارت های پایه ای و فنی مربوط به ورزش های مختلف را دارا بوده و در حیطه ورزش و تربیت بدنی بتوانند وظایف شغلی خود را به خوبی انجام دهند.

این افراد به قوانین و مقررات ورزش های مختلف آشنایی داشته و علم روز آنها را می دانند. آنها توانایی خوبی در سرپرستی تیم های ورزشی مختلف دارند و می توانند همکاری خوبی با مدیران ورزشی داشته باشند.

توانایی های فارغ التحصیل کاردانی تربیت بدنی
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته تربیت بدنی ، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

 

مشاغل فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته تربیت بدنی

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :