گروه حسابداری

گروه حسابداری

 

معرفی مدیر گروه

 

 مسلم كريمي 

 رشته  تحصیلی : كارشناسي ارشد اقتصاد 

 سمت : مدیر گروه حسابداری


               

 
 
     
 

 کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری

سیستم حسابداری نقش موثری در برنامه ریزی و کنترل عملیات موسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد.

با توجه به نیاز صنایع و شرکت ها به مشاغل حوزه حسابداری، تربیت نیروی متخصص در این حوزه در مراکز آموزشی کشور ضروری است. هدف از رشته علمی کاربردی حسابداری، تربیت افرادی است که توانایی لازم برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح میانی را خواهند داشت.

توانایی های کاردان حسابداری
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری ، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :


مشاغل فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته حسابداری

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :