گروه کودک یاری

گروه کودک یاری

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خاناودگی :    فردوس عبدالهی 

 رشته  تحصیلی :   کارشناسی ارشد روانشناسی

 سمت :       مدیر گروه کودک یاری 


 
 

 

-  لیست دروس رشته کودک یاری  

 
 

کاردانی پیوسته كودك ياري- مربی کودک

 مراقبت و پرورش کودکان در سنین قبل از دبستان از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، عاطفی، ذهنی و جسمی از اهمیت زیادی برخوردار است، به طوری که باعث تکوین شخصیت، استقلال فردی، شکوفایی و بروز خلاقیت و ابتکار کودکان می گردد و آنان را برای ورود به دبستان آماده می کند.

هدف از رشته کاردانی پیوسته علمی کاربردی مربی کودک، تربیت متخصصانی است که بتوانند مراقبت، پرورش و آموزش کودکان سنین قبل از دبستان را برعهده بگیرند.

 

توانایی های فارغ التحصیل کاردانی مربی کودک
پس از پایان دوره تحصیلی کاردانی پیوسته علمی کاربردی مربی کودک ، فارغ التحصیلان این رشته دارای توانمندی های زیر می باشند :

مشاغل فارغ التحصیلان کاردانی پیوسته مربی کودک

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در مشاغل زیر مشغول به کار شوند :