Sama

گروه ساختمان

گروه ساختمان

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خانوادگی  :      محمد رضا فرقانی  

 رشته  تحصیلی :     کارشناسی ارشد کامپیوتر  

 سمت :    مدیر گروه ساختمان


 
 


- لیست دروس رشته ساختمان

لیست دروس ترمی رشته ساختمان 

 

 
 

 

معرفی رشته عمران- کارهای عمومی ساختمان

 

با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردان ( علمی کاربردی ) که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی پیوسته ضروری به نظر می آید. هدف این برنامه ، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی - کاربردی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه شده است.

صنعت و بازار کار:
مشاغل فارغ التحصیلان: فراگیران پس از گذراندن دوره کاردانی قابلیتهای لازم برای اشتغال در زمینه های زیر را بدست خواهند آورد :
سرپرست پروژه ساختمانی
نقشه کشی ساختمان ( پروژه های کوچک و بزرگ )
کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها
به عنوان مترور در مهندسین مشاور به شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کننده
نقش و توانایی فارغ التحصیلان: از فارغ التحصیلان این دوره قابلیتهای زیر انتظار می رود:
برنامه ریزی مراحل کار و سازماندهی و کنترل پروژه ساختمانی با مقطعی از پروژه بزرگ در کارگاه ساختمان
انتقال اطلاعات فنی مورد نیاز کارگاههای ساختمانی به کارگران
نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی
تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین یا سازمانهای مربوط
سرپرستی کارگاه کوچک ساختمانی و یا مقطعی از یک پروژه
کار در کارگاه به عنوان دستیار دروس عملی در کنار مدرس
متره و برآورد پروژه ها

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. ©۱۳۹۹

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

All rights reserved. Get help: support@iaun.ac.ir

logo in nav 44x36  linebutton 30x30 en aparat logo color white 32 index

شما اینجا هستید: خانه معاونت آموزشی و پژوهشی گروههای آموزشی گروه ساختمان