گروه ساختمان

گروه ساختمان

 

معرفی مدیر گروه

 
 

نام و نام خانوادگی  :      محمد رضا فرقانی  

 رشته  تحصیلی :     کارشناسی ارشد کامپیوتر  

 سمت :    مدیر گروه ساختمان


 
 


- لیست دروس رشته ساختمان

لیست دروس ترمی رشته ساختمان