امور فرهنگی

دفتر فرهنگ اسلامی

مسئولیت دفتر فرهنگ اسلامی : 

نام  :    مهناز  

نام خانوادگی :     زمانی 

سمت  :    مدیر امور فرهنگی 

 

معرفی دفتر فرهنگ اسلامی

دفتر فرهنگ یکی از بخش‌های آموزشکده می‌باشد که هدف آن تولید و اشاعه فرهنگ اسلامی در همه ابعاد و زمینه های مختلف است. 

 

فعالیتهای دفتر فرهنگ

 - برگزاری نماز جماعت و ترویج فرهنگ نماز 

-  ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی 

- برگزاری مراسم مذهبی ، فرهنگی ، ایام الله و مناسبت ها 

-  برگزاری اردوهای فرهگی ، زیارتی ، راهیان نور و تفریحی 

-  برگزاری همایش ها ، نشست ها ، و فعالیتهای گروهی ، فرهنگی و مذهبی