آدرس جدید وب سایت آموزشکده

www

با سلام به اطلاع می رساند آدرس جدید جهت دسترسی به وب سایت آموزشکده  sama.iaun.ac.ir  می باشد و آدرسهای قبلی بزودی غیر فعال خواهد شد .